Kokybė

Siekdami patenkinti klientų poreikius ir viršyti jų lūkesčius, didžiausią dėmesį skiriame kokybės valdymui. UAB „Jutrix“ veikla organizuojama taip, kad produkcijos kokybė atitiktų aukščiausius reikalavimus. Taip pat ypatingą dėmesį skiriame aplinkosaugai ir geriausių darbo sąlygų suteikimui darbuotojams. Esame sertifikuoti ir dirbame laikydamiesi pasaulyje pripažintų veiklos organizavimo standartų:


Mūsų tikslas – efektyvus, tikslus ir darnus įmonės darbas, kad, sukurtume kuo didesnę vertę klientui ir  didintume savo konkurencinį pranašumą. Tam tikslui pasiekti įmonėje diegiame LEAN sistema, kurios standartai apima visus darbuotojų lygmenis: nuo štampuotojo iki vadovo.

Efektyvių procesų valdymui ir nuolatiniam tobulėjimui, jau naudojamės šiais LEAN įrankiais: 5S, Kaizen, PDCA, Standartizuotas darbas, SMED, TPM, Kanban.

Mūsų diegiami kokybės standartai užtikrina nuolatinį gamybos proceso gerinimą, gaminio kokybės nustatymo metodų tobulinimą ir prevencinių priemonių kūrimą.