Kokybė

Siekdami patenkinti klientų poreikius ir viršyti jų lūkesčius, didžiausią dėmesį skiriame kokybės valdymui. UAB „Jutrix“ veikla organizuojama taip, kad produkcijos kokybė atitiktų aukščiausius reikalavimus. Taip pat ypatingą dėmesį skiriame aplinkosaugai ir geriausioms darbo sąlygoms darbuotojams. Esame sertifikuoti ir dirbame laikydamiesi pasaulyje pripažintų veiklos organizavimo standartų:


Mūsų tikslas – efektyvus, tikslus ir darnus įmonės darbas, kad būtų sukurta kuo didesnė vertė klientui ir didinimas konkurencinis pranašumas. Tikslui pasiekti įmonėje diegiame LEAN sistemą, kurios standartai apima visus darbuotojų lygmenis: nuo štampuotojo iki vadovo.

Efektyviam procesų valdymui ir nuolatiniam tobulėjimui jau naudojamės šiais LEAN įrankiais: 5S, KAIZEN, PDCA, STANDARTIZUOTAS DARBAS, SMED, TPM, KANBAN.

Mūsų diegiami kokybės standartai užtikrina nuolatinį gamybos proceso gerinimą, gaminio kokybės nustatymo metodų tobulinimą ir prevencinių priemonių kūrimą.